FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Om FNF Stavanger

FNF Stavanger består av foreninger og grupper med tilhold i Stavanger og omegn. Følgende er med:

 

Stavanger Turisforening (STF)

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF)

Stavanger speiderne av Norges Speiderforbund

Stavanger KFUK-KFUM speidere

Norsk Ornitologisk Forening Stavanger og omegn lokallag (NOF)

Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd.

Syklistenes Landsforening Nord-Jæren og Ryfylke (SLF)

Stavanger Kajakklubb (SKK)

Sørmarkas Venner

Gandsfjord Seilforening

Stavanger O-klubb

Stavanger Kiteklubb

 

FNF i Stavanger får støtte fra Stavanger kommune til drift og organisasjonene kan søke om stimuleringsmidler enten direkte til kommunen eller samlet via FNF sekretariatet. Utlysning sendes normalt i august.