Hytter til leie

Knutsrød, Horten

Mange av organisasjonene tilsluttet FNF har hytter til leie.

BCtrollsvann07a

Mange av organisasjonen tilsluttet FNF Vestfold driver et aktivt arbeid med mange aktiviteter. Ofte blir disse aktivitetene lagt til samme sted fra år til år, men hva med litt variasjon? Ta kontakt med de andre tilsluttede FNF organisasjonene for å avtale lån eller leie.

 

Her er en oversikt over noen av mulighetene som finnes. Oversikten er riktig nok ikke fullstendig. Send gjerne en epost til vestfold@fnf-nett.no med oppdateringer.
 

Vestfold Krets av Norges Speiderforbund 

Speiderhytter til leie finner dere på http://vestfoldspeiderne.no/kretsen/speiderhytter-til-utleie/ 

Eller kontakt speiderne på tlf. 97104554 e-post kontor@vestfoldspeiderne.no

 

Oslofjorden Friluftsråd 

Kystledhyttene til Oslofjorden Friluftsråd bookes på www.oslofjorden.org 

 

4H Vestfold 

har ei flott hytte liggende i Storås skianlegg i Stokke. Det er ikke overnattings plasser, men hytta er et fint lokale for dag, kveld og helge arrangement. 4H kontoret kontaktes på tlf 33372376 for utleie.

http://www.4h.no/vestfold/leie-4hhytta-i-stors.aspx 

 

Horten og Omegn Turistforening 

Horten og Omegn Turistforening har Knudsrød turisthytte som ligger ca 100 meter fra Borrevannet, med har 2 kanoer som kan benyttes. Det er bilvei helt frem. Sengeplass til ca 20 personer på madrasser.

Kontakt Pål Eirik Johansen, e-post: pal.eirik@gmail.com 

 

Røde Kors 

Røde Kors har en hytte med 13 senger på Skrim som leies ut deler av året. Se mer informasjon på http://www.rodekors.no/distriktsider/vestfold/rode-kors-hytta-pa-skrim/ 

I flere av kommunene i Vestfold finnes Røde Kors hus som er mulig å leie til møter mm. Her må den enkelte lokale Røde Kors forening kontaktes. Link til kontaktinfo til lokale Røde Kors foreninger http://www.rodekors.no/distriktsider/vestfold/lokalforeninger/ 

 

Tønsberg og Omegn Turistforening 

Har flere ubetjente overnatttingshytter på Skrim og i Trollsvanns-området som du kan se på www.tot.no 

I tillegg kan Trollsvannstua i Anebu leies ut til lag og foreninger. Stua har 30 sengeplasser, badebrygge, fiskebrygge, kanoer til utlån, gapahuk og bilvei helt frem. For utleie kontakt tlf 3315826 e-post tur@tot.no