FnfNasjonaltAktueltArrangement › 25.1: Lansering av Høringsradaren

25.1: Lansering av Høringsradaren

Forum for natur og friluftsliv lanserer Høringsradaren – et nytt verktøy som gjør at alle lettere kan følge med på politiske planer som påvirker natur og friluftsliv der de bor.

Tirsdag 25. januar
kl. 11.30 – 12.15

FØLG LANSERINGEN DIREKTE HER!
Påmelding er ikke nødvendig, bare klikk på lenken!

PROGRAM

Hvorfor har vi laget Høringsradaren?
Dag Terje Klarp Solvang, Styreleder FNF og Generalsekretær DNT

Hvorfor trengs FNF og Høringsradaren?
Erlend Smedshaug, Klima- og miljødepartementet

Hva er Høringsradaren og hvordan virker den?
Maria Tesaker, Prosjektleder FNF

Hvordan kom Høringsradaren i stand?
Siv Holen, Prosjektleder Kantega.

Publikum kan sende inn spørsmål underveis i sendingen.
Lanseringen blir ledet av Ole Lilleås, daglig leder i FNF.

Vi ønsker aktive i FNF i hele landet velkommen sammen med alle andre som er interessert i natur og friluftsliv!

Ny høringsradar for natur og friluftsliv: – Godt nytt for alle som er glade i naturen!

25. januar lanserer natur og friluftslivsorganisasjonene en felles «Høringsradar» gjennom samarbeidet i Forum for natur og friluftsliv. Dette er et enkelt, nytt verktøy som gjør at alle lettere kan følge med på politiske planer som påvirker natur og friluftsliv der de bor.

– Høringsradaren er et fantastisk verktøy og godt nytt for alle som er glade i naturen, og som vil at alle skal ha god tilgang til friluftsområder, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Turistforeningen.

FNF er et samarbeidsorgan mellom natur og friluftsorganisasjoner i alle fylkene i Norge, og eies og driftes av Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, Turistforeningen og Friluftsrådenes Landsforbund.

Myndighetene sender ut en overveldende strøm av saker som påvirker natur og friluftsliv på høring hvert år. Ofte handler sakene om at natur forsvinner eller forringes.
– Hensikten med høring er jo at borgerne skal kunne si ifra om sine interesser og meninger på demokratisk vis. Men det er så vanskelig å få oversikt over alle sakene at det går ut over lokaldemokratiet, sier FNF-koordinator i Akershus og prosjektleder for Høringsradaren, Maria Tesaker.

For å gjøre noe med dette har Forum for natur og friluftsliv i samarbeid med IT-selskapet Kantega utviklet Høringsradaren. Her kan folk enkelt få oversikt over viktige høringer i sin kommune med frister og lenker til mer informasjon om hver sak. Det er også enkle forklaringer på hvordan man kan påvirke.

– Natur og friluftslivsorganisasjoner ute i fylker og kommuner og FNFs lokale koordinatorer har lenge gravd fram og holdt oversikt over sakene som har størst betydning for natur- og friluftslivsinteressene i hele landet. Med Høringsradaren kan vi spre dette ut til langt flere mye raskere, på en mer oversiktlig måte, avslutter Solvang.

Se Høringsradaren her!