FnfNasjonalt#3 Arealinnspill

#3 Arealinnspill

Et arealinnspill er et forslag om bruk av kommunens områder. Det kan f.eks. være forslag om boligutbygging eller forslag om å bevare et grøntområde.

Her er maler eller forslag til høringssvar klare til utfylling. Slett det som ikke er relevant og legg til lokalt viktige poenger. Tekst i rød kursiv er hjelpetekst og skal klippes ut før innsendelse. Navn i klammer byttes ut med aktuelle navn.
Les mer om hvordan du bruker malene. 


Hva er et arealinnspill?
Arealinnspill er

Hva ønsker vi gjennomslag for?
1.

2.

3.

Ressurser

  • Hjelpespørsmål ved gjennomlesning og besvarelse Kommer
  • Kurs H123 #3 Arealinnspill (PDF av presentasjon) Kommer
  • Eksempel på et høringssvar til planstrategi
  • Eksempelmal til utfylling – fullversjon
  • Eksempelmal til utfylling – forenklet versjon
  • Slik bruker du malene