FnfNasjonalt#4 Samfunnsdel

#4 Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise utfordringer og områder kommunen skal satse på fremover. Kommunens prioriteringer og pengebruk tar utgangspunkt i samfunnsdelen. Planen gir også føringer for kommuneplanens arealdel. 

Her er maler eller forslag til høringssvar klare til utfylling. Slett det som ikke er relevant og legg til lokalt viktige poenger. Tekst i rød kursiv er hjelpetekst og skal klippes ut før innsendelse. Navn i klammer byttes ut med aktuelle navn.
Les mer om hvordan du bruker malene. 


Hva er en samfunnsdel?
Samfunnsdelen er

Hva ønsker vi gjennomslag for?
1.

2.

3.

Ressurser

  • Hjelpespørsmål ved gjennomlesning og besvarelse Kommer
  • Kurs H123 #4 Samfunnsdel (PDF av presentasjon) Kommer
  • Eksempel på et høringssvar til planstrategi
  • Eksempelmal til utfylling – fullversjon
  • Eksempelmal til utfylling – forenklet versjon
  • Slik bruker du malene