FnfNasjonalt#5 Arealdel

#5 Arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise hvilke områder i kommunen som skal brukes til hva. Planen juridisk bindende og består av en beskrivelse, et kart og bestemmelser/regler for kommunen.

Her er maler eller forslag til høringssvar klare til utfylling. Slett det som ikke er relevant og legg til lokalt viktige poenger. Tekst i rød kursiv er hjelpetekst og skal klippes ut før innsendelse. Navn i klammer byttes ut med aktuelle navn.
Les mer om hvordan du bruker malene. 


Hva er en arealdel?
Arealdelen består av tre deler. Beskrivelse, kart med planer for utbygging og bevaring og bestemmelser som er spesielle lover og regler for den enkelte kommune.

Hva ønsker vi gjennomslag for?
1. Kommunens kunnskapsgrunnlag oppdateres og forbedres mhp natur og friluftsliv
2. Kommunens egne lover og regler (bestemmelser) blir grønnere og ivaretar natur og friluftsliv bedre
3. Kommuneplanen unngår utbygging i de svært viktige områdene for natur og friluftsliv vi har sendt inn

Ressurser

  • Hjelpespørsmål ved gjennomlesning og besvarelse Kommer
  • Kurs H123 #4 Arealdelen (PDF av presentasjon) Kommer
  • Eksempel på et høringssvar til planstrategi
  • Eksempelmal til utfylling – fullversjon
  • Eksempelmal til utfylling – forenklet versjon
  • Slik bruker du malene