FnfNasjonaltArrangement › 7. mai – Årsmøte FNF nasjonalt

7. mai – Årsmøte FNF nasjonalt

Årsmøte for FNF nasjonalt avholdes
7. mai 2020, kl. 09.00

Årsmøtet avholdes som nettmøte. 

Organisasjonene bes i god tid melde inn til dagligleder@fnf-nett.no:

  • Årsmøtedelegat med e-postadresse
  • Andre deltakere med e-postadresse
  • Navn på styre- og varamedlem.

Oppnevnte delegater, andre deltakere og sittende styre vil motta lenke til møtet.

Innkalling med saksliste og forslag til vedtak
Vedlegg 1: Årsmelding 2019
Vedlegg 2: Årsregnskap 2019
Vedlegg 3: Revisjonsberetning 2019
Vedlegg 4: Årsplan 2020