FnfNasjonalt#7 Reguleringsplan

#7 Reguleringsplan

Reguleringsplaner er planer for spesifikke områder. En reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes, hva og hvor mye som kan bygges der. At området skal bygges ut er allerede vedtatt. Det finnes to ulike typer reguleringsplaner.

Her er maler eller forslag til høringssvar klare til utfylling. Slett det som ikke er relevant og legg til lokalt viktige poenger. Tekst i rød kursiv er hjelpetekst og skal klippes ut før innsendelse. Navn i klammer byttes ut med aktuelle navn.
Les mer om hvordan du bruker malene. 


Hva er en reguleringsplan?
En reguleringsplan er

Hva ønsker vi gjennomslag for?
1.

2.

3.

Ressurser

  • Hjelpespørsmål ved gjennomlesning og besvarelse Kommer
  • Kurs H123 #7 Reguleringsplan (PDF av presentasjon) Kommer
  • Eksempel på et høringssvar til planstrategi
  • Eksempelmal til utfylling – fullversjon
  • Eksempelmal til utfylling – forenklet versjon
  • Slik bruker du malene