FnfAgderArrangement › 28. sept. – Webinar: Plan- og bygningsloven på 1-2-3

28. sept. – Webinar: Plan- og bygningsloven på 1-2-3


Tid:
tirsdag 28. september, kl. 17:00 – 18:30
Sted: Webinar

Se opptaket her

Nå kan du få en enkel innføring i plan og bygningsloven, helt grunnleggende med fokus på natur og friluftsliv. Målgruppen er FNF-kontakter og andre interesserte i natur- og friluftslivsorganisasjonene.

Hans Erik Lerkelund, fagsjef i naturforvaltning i Norsk friluftsliv,  tar oss gjennom en innføring i plan- og bygningsloven.

Lerkelund tar oss fra det store utfordringsbildet, der urovekkende naturtilstand og klimautfordringer får stor spalteplass, ned til vårt lokale nivå der brått gravemaskina står midt i jaktterrenget uten at vi har fanget opp hva som skjer. Plansystemet med vekt på kommunal planlegging. Om medvirkning og viktigheten av å engasjere seg. Og hvordan brukes naturmangfoldloven i plansammenheng?

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres i regi av FNF Agder, FNF Akershus og FNF Oslo.