Carina Reierson Ausdal

Koordinator
carina.ausdal@fnf-nett.no
48 12 53 52

Anne Winge

Vikar
anne.winge@fnf-nett.no
90509375

Anne er utdannet marin økolog fra Universitetet i Agder med deler av utdanningen fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes faglige interesser ligger innen evolusjonære prosesser og bærekraftig utvikling av naturressursene. Anne har tidligere jobbet med oppfølging av vannforskriften hos Statsforvalteren i Agder.

Camilla Moseid

Koordinator
camilla.moseid@fnf-nett.no
91816471

Camilla er utdannet biolog fra Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Sør-Øst Norge (HSN) . Hun ferdigstilte sin mastergrad i marin økologi våren 2018. Hun har også tatt enkeltemner innenfor arealforvaltning og kommunal planlegging, naturforvaltning, ledelse og bedriftsøkonomi. ved UiA, HSN og UiB.