Foto: Camilla Moseid
FnfAgderAktuelt › Årsmøtet 2020 i FNF Agder 11.februar

Årsmøtet 2020 i FNF Agder 11.februar

Årsmøtet 2020 i FNF Agder er satt til 11.februar kl.16. Av smittevernhensyn vil årsmøtet bli gjennomført digitalt på Teams. Innkalling og sakspapirer er sendt FNF Agders kontaktperson i de tilsluttede organisasjonene.

Sakslisten til årsmøtet:

Sak 01   Valg av møteleder og referent 

Sak 02   Godkjenning av innkallelse og saksliste 

Sak 03   Årsmelding 2020 

Sak 04   Årsregnskap 2020 

Sak 05   Budsjett 2021 

Sak 06   Årsplan 2021

Sak 08   Strategiplan 2018-2022, årlig revisjon

Sak 09   Kommunikasjonsplan for FNF Agder

Sak 10   Videreføring av kurstilbudet Tur- og treningskompis

Sak 11   Valg av styre 

  • Styremedlemmer på valg:  
    • Asbjørn Lie, Agder botaniske forening
    • Marit Solum, Naturvernforbundet
  • Valg av personlige varamedlemmer for styremedlemmer på valg
  • Valg av styreleder for ett år

Sak 12   Valg av revisor