FnfAgderAktuelt › Bli med på Frivillighetens år 2022!

Bli med på Frivillighetens år 2022!

Hva er Frivillighetens år?

Målsettingene for året er å bidra til økt deltakelse og mangfold, øke kunnskapen og å synliggjøre frivillig sektors viktige bidrag til samfunnet.

Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for planlegging og overordnet gjennomføring av Frivillighetens år 2022.

Det skal gjennomføres en rekke signalarrangementer gjennom hele året, fra nord til sør, både fysisk og digitalt.  

Se alle signalarrangementene her og VÅR DAG her.

Nettsiden Frivillighetens år inneholder en rekke gode tips for hvordan din organisasjon, lag eller forening kan markere frivillighetens år- og det er også egne tips for kommuner og næringsliv- alle er velkommen til å bli med på feiringen! Nettsiden inneholder også en verktøykasse med ulike logoer og visuelle virkemidler man kan bruke på plakater, sosiale media eller annet. Sjekk ut hele siden her: https://frivillighetensar.no/

Forslag til aktiviteter og markeringer 

  • Utstilling eller stand på eget bibliotek eller rådhus over frivillige lag og foreninger? (speiderdrakt, oversikt over turlagets ruter og hytter, tips om hvor du kan bli med på naturvandring om planter og insekter, gjenbrukstips fra miljøorganisasjonene, plastryddefortellinger eller ornitologens kikkert osv.) 
  • Inviter gjerne frivillige organisasjoner til kommunestyremøter, komitémøter o.l. gjennom hele året, hvor frivilligheten kan introdusere seg og fortelle om sine formål og aktiviteter. 
  • Bli kjent med frivilligheten – lag eller oppdater oversikt over frivillige lag og foreninger i kommune 
  • Bli med på StrandryddeukaFriluftslivets uke som begge er signalarrangementer under FÅ 2022 eller #sammenpåtur
  • Støtt opp om VÅR-dag arrangementer som frivillige organisasjoner, lag og foreninger arrangerer
  • Uansett om du er frivillig, kommune eller næringsliv som samarbeider med frivilligheten- BRUK logen– verktøykasse finner du her. Synliggjøring av frivilligheten er en veldig god måte å få mer kunnskap ut om hvor mye dugnad har å si for vårt samfunn- og forhåpentligvis blir flere med.