FnfAgderAktuelt › Innspill til kommunale planstrategier i Agder

Innspill til kommunale planstrategier i Agder

Flere kommuner har hatt forslag til kommunal planstrategi på høring. FNF Agder har levert innspill til planstrategiene i Farsund, Vennesla, Lillesand, Birkenes, Tvedestrand og Risør kommuner. Innspillene bygger på Norsk Friluftslivs hefte til kommunepolitikerne som ble sendt ut tidligere i år. Les innspillene her.