FnfAgderArrangement › Kurs i rapportsystemet Artsobservasjoner 7. og 8.oktober

Kurs i rapportsystemet Artsobservasjoner 7. og 8.oktober

I mange plansaker ser vi at det mangler kunnskap om natur og arter som lever i områdene der det planlegges inngrep. For at myndighetene skal kunne gjøre gode avgjørelser, er det viktig at så mye kunnskap som mulig er tilgjengelig. Alle kan bidra med sin kunnskap ved å legge inn sine observasjoner om dyr, planter og andre arter på www.artsobservasjoner.no. Artsobservasjoner ble lansert av Artsdatabanken i 2008, og siden den gang er det kommet inn snart 24 mill. rapporter. Med det utgjør Artsobservasjoner og innsatsen fra de frivillige miljøene en betydelig del av kunnskapsgrunnlaget.

Forum for natur og friluftsliv arrangerer nå kurs over to kvelder i rapportsystemet. Kursholder er Sabima. Første kvelden er kurset beregnet til nye brukere av rapportsystemet og vil få en enkel innføring i felt og i innsynsløsningen, samt en introduksjon til det nye Artsorakelet. Andre kvelden er beregnet til viderekommende for de som allerede er brukere av rapportsystemet. Du vil her få en videre innføring i rapportsystemet Artsobservasjoner, samt andre innsynsløsninger som Artskart og Naturbase.  Det blir matservering underveis. Du velger selv om du vil delta begge kurskvelder, eller bare en. For å kunne delta på kurs 2 for viderekommende må du ha tatt kurs 1 eller ha erfaring med bruk av Artsobservasjoner fra før.

Onsdag 7.oktober: Kurs 1 for nybegynnere:

Hovestua, Tromøya i Arendal

Program

Kl. 17:00 – 17:15              Oppmøte, registrering og kort introduksjon

Kl. 17:15 – 18:15              Kartlegging av arter ute i felt. Bruk av Artsobservasjoner for mobil og Artsorakelet (https://orakel.artsdatabanken.no/ eller egen app for IOS og Android.

Kl. 18:15 – 18:45              Matservering

Kl. 18:45 – 21:00              Innføring i rapportering i www.artsobservasjoner.no og introduksjon til andre funksjoner.

Torsdag 8.oktober: Kurs 2 for viderekommende:

Hovestua, Tromøya i Arendal

Program

Kl. 17:00 – 17:15              Oppmøte og registrering

Kl. 17:15 – 18:15              Hvordan kartlegge, ta belegg/bilder, og legge inn data og informasjon i Artsobservasjoner.

Kl. 18:15 – 18:45             Servering av mat og drikke.

Kl. 18:45 – 20:30              Hvordan søke og finne informasjon i Artsobservasjoner, Artskart, Naturbase og andre innsynsløsninger.

Utstyr

Du må ha med egen PC og mobiltelefon, gjerne også GPS. Det vil også være en stor fordel om du har registrert deg som bruker på Artsobservasjoner på forhånd. Eventuelt så bistår vi med hjelp til dette under kurset.

Pris

Kurset er gratis for de som er tilknyttet en medlemsorganisasjon (se tilsluttede organisasjoner under), og koster kr 150 for ikke-medlemmer. Kurset gjennomføres med tilskudd fra Agder fylkeskommune.

Påmelding

Påmelding her innen 2. oktober: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fZeG_emGJ0-rpklpMYA3Vnfx_hUSN3xNv0oI0mXORSlUM0NLV0w4TkYyVE85MjZXNDFGQ0VQVzNBOC4u