FnfAgderAktuelt › Midt-Agder Friluftsråd har tilsluttet seg FNF Agder!

Midt-Agder Friluftsråd har tilsluttet seg FNF Agder!

Midt-Agder Friluftsråd ble mandag 13.februar med i samarbeidsforumet vårt, og dermed er vi 13 organisasjoner som samarbeider for å sette natur- og friluftslivssaker på samfunnets dagsorden her i Agder. Vi ønsker velkommen og ser fram til samarbeidet!

Dette er Midt-Agder Friluftsråd:

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

Les mer her