FnfAgderAktuelt › Nye søknadsfrister for friluftslivstilskudd

Nye søknadsfrister for friluftslivstilskudd

Disse tilskuddsordningene på friluftsområdet får tidligere søknadsfrister:

 • Tilskudd til Nasjonale turiststier:
  20. november for søknader til Miljødirektoratet
 • Tilskudd til friluftslivsaktivitet:
  20. november for søknader til Miljødirektoratet
  1. desember for søknader til fylkeskommunene
 • Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder:
  1. desember for søknader til fylkeskommunene

På søknadssidene til tilskuddsordningene finnes mer opplysninger. I tillegg på fylkeskommunens nettsider finnes informasjon om tilskuddsordninger til tilrettelegging for friluftsliv og tilskudd til arbeid med kyststi, som begge har søknadsfrist 1. februar.

Se Fylkeskommunen i Agders nettside om tilskudd.

Besøk Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.