FnfAgderAktuelt › Nytt ansikt i FNF Agder

Nytt ansikt i FNF Agder

Koordinatoren i FNF Agder skal ha en noe redusert stilling frem til sommeren, og derfor har vi ansatt Anne Winge i 50% stilling som vikar til og med juni. Anne er utdannet marin økolog fra Universitetet i Agder med deler av utdanningen fra Universitetet i Sørøst- Norge. Hennes faglige interesser ligger innen evolusjonære prosesser og bærekraftig utvikling av naturressursene. Anne har tidligere jobbet med oppfølging av vannforskriften hos Statsforvalteren i Agder.