FnfAgderOm ossKontakt

Kontakt

E-post: agder@fnf-nett.no

Forum for natur og friluftsliv, Agder
Postboks 101
4662 Kristiansand S

Besøksadresse: Gyldenløvesgate 2 (hos DNT Sør)

Organisasjonsnr.: 914 046 831

Kontonummer: 3060.19.10922

Camilla Moseid

Koordinator
camilla.moseid@fnf-nett.no
91816471

Camilla er utdannet biolog fra Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Sør-Øst Norge (HSN) . Hun ferdigstilte sin mastergrad i marin økologi våren 2018. Hun har også tatt enkeltemner innenfor arealforvaltning og kommunal planlegging, naturforvaltning, ledelse og bedriftsøkonomi. ved UiA, HSN og UiB.