FnfAgderUttalelser › Uttalelse til nasjonal ramme for vindkraft

Uttalelse til nasjonal ramme for vindkraft

FNF Agder sitt høringssvar til Nasjonal ramme for vindkraft på land er levert. På grunn av samlet belastning, og for å ivareta naturmangfold og områder til friluftsliv mener FNF Agder at det ikke kan legges til rette for mer vindkraftutbygging i Agder sine natur- og friluftsområder.

Les uttalelsen her.