Foto: Nina Frydenlund
FnfAgderAktuelt › Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Agder?

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Agder?

Vil du koordinere arbeidet med å fremme natur og friluftsliv i Agder?

Forum for natur og friluftsliv (FNF) har ledig fast 100% stilling.

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke de tilsluttede organisasjonenes arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

Du finner mer informasjon her.