FnfAkershusArrangementer › 11. juni: Kurs i vannforvaltning

11. juni: Kurs i vannforvaltning

Tid: Torsdag 11. juni, kl. 17:00 – 21:00
Sted: Røde Kors, Hausmannsgate 7, Oslo

MELD DEG PÅ HER

Koronasituasjonen; vi tar forbehold om endringer i tråd med Folkehelseinstituttets og kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle avlysninger vil bli meldt fra om til påmeldte, og annonsert på nett og Facebook.

Velkommen på kurs om vannforvaltning!

Dette kurset gir grunnleggende innføring og er til for alle som er interessert i vannmiljø, enten det er langs kysten eller vann og vassdrag i innlandet. Deltakerne får gjerne sende inn spørsmål knyttet til tema for kurset i forkant. Send spørsmål til: aasa.renman@sabima.no (bruk gjerne emne: «spm til FNF-kurs»)

Mål:
Det er et mål at de som ønsker å engasjere seg for å sikre miljø- og friluftslivsverdier i kommunal arealplan eller regional vannforvaltningsplan skal føle seg bedre rustet for dette. For ressurspersoner i miljø- og friluftslivsorganisasjoner skal kurset fungere som forberedelse til den høring av vannforvaltningsplaner som er i høst.

Innhold:
Det blir generell info om hvordan det står til med norsk vannmiljø, om våtmarker, bekker, villaks, avrenning, kantvegetasjon og litt om vannkraft og oppdrett. Vi forklarer hva den som ønsker å engasjere seg for bedre vannmiljø kan gjøre. Det blir en «elektronisk omvisning» i Vann-Nett, som er vannforvaltningens database og som viser tilstanden for alle vann, elver, innsjøer og fjorder. Hvis vi har mottatt spørsmål i forkant vil omvisningen delvis basers på disse.

Kursholder er vannkoordinatorene fra SRN, Norsk Friluftsliv og Sabima: Åsa Renman og Silje Helen Hansen.

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres som et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.