FnfAkershusArrangementer › NY DATO: 21. oktober – Damkonferansen 2020

NY DATO: 21. oktober – Damkonferansen 2020

Damseminaret ble utsatt pga. Corona-viruset.
Ny dato er nå satt – 21. oktober 2020. Programmet blir det samme. Alle påmeldte skal ha fått e-post om ny dato, og allerede påmeldte trenger ikke melde seg på på nytt.

Ønsker du å melde deg på? Send en e-post til johan.oof@friluftsrad.no.

FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til Damseminaret 2020 – Rivning eller opprusting av demninger i Marka og byggesonen? Konsekvenser for natur, friluftsliv – og økonomi.

Tid: onsdag 21. oktober, kl. 9:00 – 15:00
Sted: Asker Kulturhus

I Asker forsvant den gamle isdammen Østenstaddammen, et vakkert lite vann med vannliljer, rikt fugleliv, salamander, fisk, bademuligheter,
skøyteis og skispor. I Nittedal, Rælingen og Lørenskog har NVE nylig gitt tillatelse til å rive demningene i 6 vann i Marka med til dels stor friluftslivsaktivitet. På Romeriksåsen har Nittedal kommune og Nannestad kommune gått sammen for redde Storøyungdammen. I Marka forøvrig er det nesten ingen vann som ikke er regulert og har en demning.

Hva gjør vi med alle disse når de ikke lenger er til nytte for dameierne, og når de gamle demningene lekker, samtidig som NVE stiller strenge krav til damsikkerhet? Er du interesserte i disse problemstillingene, så møt opp på den store Damkonferansen arrangert av Oslo og Omland Friluftsråd, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Oslo og FNF Akershus i Asker kulturhus.

Vi har satt sammen et stort, helhetlig og spennende program ledet
av forfatter og rådgiver Jon Gangdal. Foredragene og diskusjonene
vil belyse alle sider ved utfordringene knyttet til regulerte vann og
deres damanlegg. For natur og friluftslivet er mange av disse dammene
svært viktige, men for kommunene kan det fort bli svært kostbart
å holde dammene ved like.

PROGRAM

Last ned programmet her

Programleder: Forfatter og rådgiver Jon Gangdal

08.30-09.00 REGISTRERING, MINGLING OG KAFFE
09.00-11.30HISTORIE, NATUR-/FRILUFTSLIV OG KONSESJON
09.00Velkommen
ved Hans-Petter Aas, styreleder i OOF
09.05Åpning
ved Lene Conradi, ordfører i Asker
09.15Dam-og reguleringshistorien i Marka
Kåseri ved Stein Erik Kirkebøen
09.40Naturverdier i og ved regulerte vann
ved Sabima
09.55Pause
10.10Friluftslivsverdier til regulerte vann
Erik Eide (Skiforeningen)
Henning Wikborg (DNT Oslo og Omegn),
Finn Hungerholdt (Oslomarka fiskeadministrasjon)
10.45Regelverk for dammer og konsesjonsbehandlingen
Damsikkerhet og damsikkerhetsforskriften, ved Roar Sivertsgård, NVE
Konsesjonsbehandling ved nedleggelse av dammer, ved Arnljot Einride Strømseng, NVE
11.30-12.30 LUNSJ
12.30-14.30LOVVERKET OG EIERNE/KOMMUNENES UTFORDRINGER
12.30Lovverket og økonomiske muligheter
Markaloven og naturmangfoldloven (innleder ikke avklart)
Økonomi, friluftsloven og kulturminneloven ved Viken fylkeskommune
13.00Kommunenes utfordringer
Nittedal kommune ved ordfører Hilde Thorkildsen
Asker kommune ved avd. leder VA-plan Per Øystein Funderud
13.40Pause
13.55Hva tenker dameierne?
Oslo kommune ved seksjonssjef i Bymiljøetaten,Trond Enkerud
Nedre Romerike Vannverk ved daglig leder Dag George Jørgensen
14.30 – 15.00DEBATT
NVE ved Arnljot Einride Strømseng
Nittedal kommune ved Hilde Thorkildsen
Oslo kommune, Bymiljøetaten ved Trond Enkerud
Oslomarka fiskeadministrasjon (OFA) ved Finn Hungerholdt