FnfAkershusArrangementer › 18. november – Kurs i politisk påvirkning

18. november – Kurs i politisk påvirkning

Vil du stanse en planlagt motorvei gjennom et turområde du er glad i? Eller trenger organisasjonen større økonomisk støtte fra kommunen?

Kurs i politisk påvirkning for natur og friluftsliv «10 tips for politisk gjennomslag»

Tid: Onsdag 18. november, kl. 17:00 – 20:00
Sted: Røde Kors’ lokaler, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

Koronasituasjonen; vi tar forbehold om endringer i tråd med Folkehelseinstituttets og kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle endringer eller avlysninger vil bli meldt fra om til påmeldte, og annonsert på nett og Facebook.

Kursinnhold:
På dette kurset får du tips og triks til hvordan få gjennomslag hos lokale og regionale politikere.

Kathrine Gramnæs kurser oss i politisk påvirkning. Hun har skrevet boka «Lobby» og har godevtips til deg! Katrine Gramnæs har blant annet jobbet som politisk rådgiver på Stortinget og med å fremme friluftslivets interesser overfor nasjonale og lokale myndigheter som fagsjef for samfunnskontakt i Den Norske Turistforening.

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres i regi av FNF Akershus og FNF Oslo.