FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusArrangement › 19. april – Informasjonsmøte om høring av regionale vannforvaltningsplaner

19. april – Informasjonsmøte om høring av regionale vannforvaltningsplaner

FNF i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold inviterer sine tilsluttede organisasjoner til digitalt informasjonsmøte om vannforvaltning.

Tid: mandag 19. april, kl. 17:00 – 19:00
Sted: Teams

Vi setter av ca. to timer til orientering om høring av vannforvaltningsplaner, og hva det forventes at vi gir innspill på. Vi inviterer også koordinatorer fra vannområdene, slik at vi har fagpersoner tilgjengelig for spørsmål.

Vi ønsker å komme innom følgende:

  • Hvorfor er vannkvalitet så viktig? Hva må til for å ta vare på vannet vårt?
  • Hva går høringen ut på og hva gjør FNF?
  • Hvordan kan organisasjonene melde inn om viktige områder?
  • Fritt ord – organisasjonene
  • Fritt ord – vannområdekoordinatorer, hvor trykker skoen?

Se også hvordan gi innspill til FNF her

Velkommen!