FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusArrangement › 3. mars – Seminar: Natur og friluftsliv i Viken

3. mars – Seminar: Natur og friluftsliv i Viken

Tid: tirsdag 3. mars, kl. 18-21
Sted: Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

Nå er vi en del av Viken! Fylkene Akershus, Buskerud og Østfold har fra 01.01.2020 blitt til Viken. Våre gamle fylkeskommuner er slått sammen til Viken fylkeskommune. Fylkesmannen tok med seg Oslo også og har i løpet av fjoråret blitt Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Hva har dette å si for natur- og friluftsorganisasjonene i den nye regionen? Hvem har ansvar for hvilke interesseområder og hva gjør regionale FNF?

Som et forsøk på å svare på disse spørsmålene inviterer Forum for natur og friluftsliv i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold alle tilsluttede organisasjoner til seminar.

Vi har invitert:

  • Viken fylkeskommune
    Rune Winum
    Leder Avdeling for Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering, Viken Fylkeskommune
  • Fylkesmannen i Oslo og Viken
    Karsten Butenschøn
    Seksjonssjef, seksjon Naturforvaltning – lavland og kyst, Fylkesmannen i Oslo og Viken

I tillegg vil det bli en orientering om arbeidet med regionreformen i FNF i regionen. Det vil være tid til å stille spørsmål underveis.

Påmelding innen 25. februar.

Velkommen til seminar!