FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusArrangement › 5. mai – Webinar: Plan- og bygningsloven på 1-2-3

5. mai – Webinar: Plan- og bygningsloven på 1-2-3


Tid:
onsdag 5. mai, kl. 17:00 – 18:30
Sted: Webinar

Nå kan du få en enkel innføring i plan og bygningsloven, helt basic med fokus på natur og friluftsliv. Målgruppen er naturvernkontakter og FNF-kontakter og andre interesserte i organisasjonene.

Hans Erik Lerkelund, fagsjef i naturforvaltning i Norsk friluftsliv,  tar oss gjennom en innføring i plan- og bygningsloven.

Lerkelund tar oss fra det store utfordringsbildet, der urovekkende naturtilstand og klimautfordringer får stor spalteplass, ned til vårt lokale nivå der brått gravemaskina står midt i jaktterrenget uten at vi har fanget opp hva som skjer. Plansystemet med vekt på kommunal planlegging. Om medvirkning og viktigheten av å engasjere seg. Og hvordan brukes naturmangfoldloven i plansammenheng?

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres i regi av FNF Akershus, FNF Oslo og FNF Vestfold.