FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershus › Maria Rundhaugen Tesaker

Maria Rundhaugen Tesaker

Koordinator Akershus og IT-prosjektleder
maria.tesaker@fnf-nett.no
90 65 16 61

Maria er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo (UiO) med deler av utdannelsen fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås og James Cook University (JCU) i Townsville, Australia. Hun ferdigstilte sin mastergrad i økologi og evolusjon våren 2014. Maria har tidligere jobbet hos Fylkesmannen i Buskerud og hos Senter for grunnforskning i Oslo.