FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

Hvordan ivareta natur og friluftsliv i Oslo og Viken!

FNF-ene i Oslo og Viken har laget en brosjyre med innspill til politikere om hvordan ivareta natur og friluftsliv i Oslo og Viken. Brosjyren tar opp flere temaer, som hvordan man kan planlegge for bærekraftig arealbruk, planlegge for friluftsliv og folkehelse og tilrettelegge for medvirkning fra organisasjonene.
Les mer