FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

July 7, 2012 - Norway: beautiful little boy is standing excited on a small strip of grass on a mountain lake, holding a fishing rod and looking at camera smiling.
FnfAkershusAktuelt › Du som politiker spiller en svært viktig rolle!

Du som politiker spiller en svært viktig rolle!

Det er budskapet i den nye brosjyren fra Forum for Natur og Friluftsliv i Oslo og Viken.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er samarbeidsfora mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. FNF jobber for å sette natur- og friluftslivssaker på dagsorden. Nå har de regionale foraene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold sammen laget en brosjyre som gir politikerne i Oslo og Viken konkrete punkter det bør jobbes med. Til sammen har de 41 unike tilsluttede organisasjoner med over 260 000 medlemskap.

– Vi ønsker at befolkningen i Oslo og Viken skal ha gode muligheter til friluftsliv, i en natur som forvaltes på en bærekraftig måte, forteller Maria Rundhaugen Tesaker, koordinator i FNF Akershus.

Hun håper at brosjyren kan være et nyttig verktøy i dialog med regionale og kommunale politikere og myndigheter.

– I brosjyren har vi tatt for oss flere temaer, som hvordan man kan planlegge for bærekraftig arealbruk, planlegge for friluftsliv og folkehelse og tilrettelegge for medvirkning fra organisasjonene. Under hvert tema har vi listet forlag til hvordan dette kan gjennomføres og begrunner hvorfor vi mener dette er veien å gå, avslutter hun.

Vil du laste ned brosjyren? Trykk her!