FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktueltArrangement › 3. sept. nettseminar: Hvem tør å redde Oslofjorden?

3. sept. nettseminar: Hvem tør å redde Oslofjorden?

Tid: 3. september 2021, kl. 9:15 – 16:00
Tema: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Mål for dagen:
Hvilke tiltak gjøres i Oslofjorden? Hvilke politiske partier jobber aktivt for Oslofjorden?
Hva har tiltaksplanen å si for natur- og friluftsliv i Oslofjorden?

Program

09:15: Innlegg: Ola Elvestuen (V). Stortingsrepresentant Oslo Venstre. Initiativtaker til tiltaksplanen for Oslofjorden.
09:30: Innlegg: Mona Vauger (Ap). Ordfører Hvaler.
09:44: Innlegg. Monika Olsen, Nasjonalparkforvalter på Hvaler.
10:00: Innlegg: Vidar Holthe, NJFF Østfold
10:15: Innlegg: Paul Henriksen. Oslofjordens Friluftsråd.

10:30: Pause

11:00: Diskusjonsforum/ Paneldebatt:

Hvordan kan vi på best mulig måte dra nytte av tiltaksplanen for Oslofjorden?

Deltakere debatt:
Ordstyrer: Fredrik Myhre, Verdens naturfond WWF
Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund.
Paul Henriksen, Oslofjorden friluftsråd
Henning Hoff Wikborg. DNT Oslo.
Tom Christian O Alnæs, Naturvernforbundet i Østfold.
Bjørn Gunnar Ganger. Naturvernforbundet i Nordre Follo.
Øyvind Fjeldseth. NJFF Buskerud.
Kurt Allan Hansen, Fjordfisk.
Norith Eckboo, Sabima.
André Staalstrøm, oseanograf, NIVA.

12:00 PAUSE

13:00: Valgkamp politikere:

Hvordan vil ditt parti jobbe med tiltaksplanen for Oslofjorden?

Deltakere valgkamp:
Ordstyrer: Aslak Bonde, Politisk kommentator Dagens Perspektiv.
Bjørnar Laabak, Vararepresentant nr 1 for Østfold, Fremskrittspartiet.
Freddy André Øvstegård, Stortingsrepresentant Østfold Sosialistisk Venstreparti.
Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant Østfold Arbeiderparti.
Hannah Berg, Stortingsrepresentant Østfold, RØDT.
Kari Sofie Bjørnsen, Stortingskandidat Akershus Høyre.
Annette Lindahl Raakil, Komitéleder plan og miljø, Viken. Senterpartiet.
Benedicte Lund, Stortingsrepresentant Østfold, Miljøpartiet De Grønne.
Britt Guldbransen, Stortingsrepresentant Østfold, Kristelig Folkeparti.

Øvrige deltakere:

Rune Winum, Avdelingsdirektør for frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering. Viken Fylkeskommune.
Kristina Sigmundstad Hauge Dignes , Rådgiver friluftsliv, Viken Fylkeskommune.
Nicolai Midthun, Styremedlem DNT Nedre Glomma (og styreleder FNF Østfold)
Simon Torgersen, Daglig leder DNT Drammen.
Liv-Marit Hansen, Seniorrådgiver, Oslofjordens friluftsråd.
Haakon Braathu Haaverstad, Tilsyn verneområder Østfold. Miljødirektoratet.
Hans Støvern, Naturforvalter, Trafikk og Miljø. Viken fylkeskommune.
Tom Christian O Alnæs, Fylkessekretær i Naturvernforbundet Østfold.

14:00: Deltakerne av arrangementet hopper i vannet og tester fridykking med fridykkerklubben Spearos

Tiltaksplanen for Oslofjorden kan du lese her.

Nina Frydenlund, fylkeskoordinator i FNF Østfold, har skrevet en kronikk om tiltaksplanen for Oslofjorden, blant annet publisert i Moss avis. Innlegget kan du lese her.