FnfAkershusArrangement › #valg2021 3. september: Politisk seminar Oslofjorden

#valg2021 3. september: Politisk seminar Oslofjorden

Politisk seminar 3. september, Ytre Hvaler nasjonalpark:
Tema: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

DATO: 3. september 2021
STED: Besøkssenter Ytre Hvaler Nasjonalpark (Streames)

Mål for dagen:

Hvilke tiltak gjøres i Oslofjorden? Hvilke politiske partier jobber aktivt for Oslofjorden?
Hva har tiltaksplanen å si for natur- og friluftsliv i Oslofjorden?

Foreløpig program

08:30: Oppmøte. Kaffe/ frokost.
09:15: Innlegg: Ola Elvestuen (V). Med forbehold.
09:30: Innlegg: Mona Vauger (Ap). Ordfører Hvaler.
09:44: Innlegg. Monika Olsen, Nasjonalparkforvalter på Hvaler.
10:00: Innlegg: Vidar Holthe, NJFF Østfold
10:15: Innlegg: Paul Henriksen. Oslofjordens Friluftsråd.

10:30: Pause

11:00: Diskusjonsforum/ Paneldebatt:

Hvordan kan vi på best mulig måte dra nytte av tiltaksplanen for Oslofjorden?

Deltakere debatt:
Ordstyrer: Fredrik Myhre, Verdens naturfond WWF
Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund.
Paul Henriksen, Oslofjorden friluftsråd
Henning Hoff Wikborg. DNT Oslo.
Tom Christian O Alnæs, Naturvernforbundet i Østfold.
Bjørn Gunnar Ganger. Naturvernforbundet i Nordre Follo.
Øyvind Fjeldseth. NJFF Buskerud.
Kurt Allan Hansen, Fjordfisk.
Norith Eckboo, Sabima.
André Staalstrøm, oseanograf, NIVA.

12:00 Lunsj

13:00: Valgkamp politikere:

Hvordan vil ditt parti jobbe med tiltaksplanen for Oslofjorden?

Deltakere valgkamp:
Ordstyrer: Aslak Bonde, Politisk kommentator Dagens Perspektiv.
Bjørnar Laabak, Vararepresentant nr 1 for Østfold, Fremskrittspartiet.
Freddy André Øvstegård, Stortingsrepresentant Østfold Sosialistisk Venstreparti.
Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant Østfold Arbeiderparti.
Hannah Berg, Stortingsrepresentant Østfold, RØDT.
Kari Sofie Bjørnsen, Stortingskandidat Akershus Høyre.
Annette Lindahl Raakil, Komitéleder plan og miljø, Viken. Senterpartiet.
Benedicte Lund, Stortingsrepresentant Østfold, Miljøpartiet De Grønne.
Britt Guldbransen, Stortingsrepresentant Østfold, Kristelig Folkeparti.

Øvrige deltakere (Foreløpig liste):

Nicolai Midthun, Styremedlem DNT Nedre Glomma. (og styreleder FNF Østfold)
Simon Torgersen, daglig leder DNT Drammen.
Espen Søilen, Oslofjordens friluftsråd.
Haakon Braathu Haaverstad, Tilsyn verneområder Østfold. Miljødirektoratet.
Hans Støvern, Naturforvalter, Trafikk og Miljø. Viken fylkeskommune.

14:00 – 15:00: Sosiale aktiviteter

Presentasjon Christine Spiten, EntrepreneurshipOne. Visning av undervannsdrone og foredrag.

Mulighet til å teste fridykking i det vakre naturreservatet (Deltakere av arrangementet).

Arrangementet vil bli streamet direkte, og lagt ut på nett. Lenke kommer.

Tiltaksplanen for Oslofjorden kan du lese her.

Nina Frydenlund, fylkeskoordinator i FNF Østfold, har skrevet en kronikk om tiltaksplanen for Oslofjorden, blant annet publisert i Moss avis. Innlegget kan du lese her.