FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

Fra venstre: Christian Steel, generalsekretær i Sabima, Cathrine Kjenner Forsland, ordfører på Nesodden og Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister. Foto: Sabima
FnfAkershusAktuelt › Gratulerer Nesodden!

Gratulerer Nesodden!

Naturkampen 2022 ble lansert i dag på Arendalsuka.
Naturkampen gir landets 356 kommuner en samlet poengsum basert på hvilke valg de har tatt og hvordan det går i kommunen med 15 utvalgte indikatorer som påvirker naturen. 

Nesodden kommune best på å ta vare på naturen

Nesodden kommune tok topplasseringen i år, og danket dermed ut de 355 andre kommunene i landet. Prisen ble overrakt av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) som fortalte hvorfor de endte på topp.

– Denne prisen har viktige verdier bak seg, men den er også faktabasert. Dette er objektive, målbare fakta, hvor det er virkeligheten som er juryen, sier Eide.

Nesodden kommune har:

  • investert i ansatte med naturkompetanse
  • investert i kampen mot fremmede arter
  • ikke bygd ned verken myr eller jordbruksjord det siste året
  • har lite hyttebygging
  • gir få dispensasjoner til å bygge ned verdifull strandsone
  • har en oppdatert arealplan
  • har en egen kommunedelplan for naturmangfold
  • har flere egne reguleringsplaner for naturområder enn andre kommuner. 

Nesodden kan fortsatt forbedre seg

Nesodden ligger ganske dårlig an når det gjelder økologisk tilstand i elver og bekker. Her endte Nesodden på 348. plass av 356 kommuner. Oslofjordens tilstand påvirker nok denne indikatoren, så her er det rom for betydelige forbedringer. Men sammenlagt var Nesodden helt på topp!

Se verktøyet Naturkampen her