FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Hva skjer med Viken nå?

Hva skjer med Viken nå?

Regjeringen lar Viken bestemme selv

Den 13. oktober la den nye regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune.

Viken skal gjøre en grundig utredning før de bestemmer seg i februar 2022

Etter at valget 2021 ga nytt flertall i Stortinget, skal Viken fylkesråd i tråd med deres politiske plattform gå i gang med å forberede en sak for fylkestinget med anmodning om oppløsning av Viken. Fylkesrådet skal få på plass en grundig utredning av konsekvensene ved en oppløsning, så raskt som mulig. Mandatet for utredningen ble vedtatt av Viken fylkeskommune 14. oktober. Det forventes at saken å kunne behandles tidligst i fylkestinget i februar 2022.

Sammenslåing av FNF til FNF Oslo og Viken er fortsatt på vent

FNF skal ha lik struktur som regionale myndigheter. På grunn av den politiske usikkerheten rundt fylket Viken var sammenslåingen av FNF til FNF Oslo og Viken lagt på is til etter valget. Eventuelle sammenslåinger av FNFene i Oslo og Viken er naturlig nok fortsatt på vent da avgjørelsen om Vikens skjebne ikke ennå er tatt.

Nytt fylkesråd konstituert i Viken som følge av ny Regjering

Som en konsekvens av valget og ny Regjering ble nytt fylkesråd konstituert 14. oktober med Siv Henriette Jacobsen (Ap) som ny fylkesrådsleder (erstatter Tonje Brenna, Ap). Anette Lindahl Raakil (SP) blir ny fylkesråd for plan, klima og miljø (erstatter Anne Beathe Tvinnereim, SP). De tidligere fylkesrådmedlemmene går inn i Regjeringen som statsråder.