FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Hvor god er din kommune på ivaretakelse av natur?

Hvor god er din kommune på ivaretakelse av natur?

Sabima har samlet tilgjengelige naturdata fra landets kommuner, og rangert dem etter ti valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet. Resultatet er Naturkampen – et digitalt verktøy som gir oversikt over kommunenes innsats på ti temaer som betyr mye for naturen.

Kommunene sammenlignes på ti utvalgte vurderingskriterier med data fra 2017, 2018 og 2019.

Kommunene som har fått høyest poengsum, kjennetegnes av at de har:

  • vedtatt at de skal være arealnøytrale
  • laget en kommunedelplan for naturmangfold
  • satt av en brukbar andel av driftsutgiftene i kommunen til naturmangfold og friluftsliv
  • omdisponert lite dyrka mark
  • har en “fersk”/nyere kommuneplan
  • gitt få eller ingen dispensasjoner til bygging i strandsonen
  • gitt få eller ingen dispensasjoner til nydyrking
  • gitt få eller ingen tillatelser til bygging langs ferskvann
  • gitt få eller ingen tillatelser til bygging i natur, landbruks og friluftsområder
  • gitt få eller ingen dispensasjoner fra plan generelt

Hvordan scorer kommunene i Akershus?

Nesten halvparten av kommunene i Akershus scorer ca. midt på treet – altså rundt en score på 50 av 100. Resten av kommunene scorer dårligere en dette. Så her er det forbedringspotensial.

Sammenlagt er Nesodden den flinkeste kommunen i Akershus til å ivareta naturmangfoldet, etterfulgt av Nordre Follo. Når det gjelder om kommunen satser på naturen så troner Nordre Follo øverst på lista som gjelder hele Norge. Nannestad kommer også høyt opp med sin 6. plass.

Se oversikten i Naturkampen her