FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Infrastrukturkorridoren Krogstad – Heia, Lillestrøm: Vi ønsker reguleringsplan

Infrastrukturkorridoren Krogstad – Heia, Lillestrøm: Vi ønsker reguleringsplan

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) planlegger utbygging av et regionalt biogassanlegg på Krogstad Miljøpark og overføringssystem for VA, EL og fiber fra Krogstad til Heia. Infrastrukturkorridoren skal legges i LNF-områder, berører skogområdene tilhørende Krokstad Skov og Lillestrøm skog, samt passerer gjennom Hvalstjern og friluftsområdene rundt Hvalstjern.

Det viktigste for FNF Akershus er at alle arealinngrep som påvirker natur- og friluftslivsinteressene er beslutninger baseres på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og i åpne prosesser. For oss virker planene for infrastrukturkorridorens trasé for dårlig utredet og begrunnet. Det er mange åpne spørsmål i denne saken, og FNF Akershus er bekymret for at den foretrukne traseen skal gå gjennom et uberørt naturområde og skal graves ned Hvaltjern. Det vil føre til tap av mye uberørt og sårbar natur. FNF Akershus mener derfor at det må gjennomføres en reguleringsplanprosess for infrastrukturkorridoren, ikke en dispensasjon. Vi forventer en prosess med utredning av konsekvensene, inkl. en utredning av alternative lokaliseringer for korridoren. Avbøtende tiltak må være en del av reguleringsplanprosessen, og tiltakene må forankres i reguleringsplanens bestemmelser.

Brevet ble sendt på vegne av DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus og Skogselskapet Oslo og Akershus.

Se brevet om infrastrukturkorridoren Krogstad – Heia, Lillestrøm i sin helhet her