FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Kommunens og frivillighetens rolle i Viken

Kommunens og frivillighetens rolle i Viken

Tirsdag 23. august 2022 inviterte Viken fylkeskommune frivillige organisasjoner og kommuner til fysisk samling på Thon Hotel Opera i Oslo hvor det var fokus på forankring og planarbeid i kommunen, vs. dialog og samarbeid med frivillig sektor.

På samlingen fikk vi utdelt første versjon av Temastrategi for frivillighet 2022- 2025 som også er tema for Forum for Natur og Friluftsliv sine organisasjoner i Viken sitt politiske seminar under Friluftslivets uke 9. september.

Viken skal oppdeles i tre nye fylker fra 1. januar 2024. Arbeidet i Viken frem mot oppdelingen, vil være å legge en felles plan for styreretningen i regionen fremover. Temastrategi frivillighet er en viktig del av dette arbeidet.

Varaordfører i Viken fylkeskommune, Camilla Eidsvold ønsker velkommen til seminaret.

Status frivillighet i Viken

Frivillighet er et prioritert område for Viken fylkeskommune med et budsjett på 47 millioner kroner i 2022. I Viken er det flere tusen lokale lag og foreninger, og 80 % av innbyggerne er medlem av en organisasjon. Organisasjonene styres gjennom sterke regionale paraplyorganisasjoner med et tett nettverk og samarbeid med fylkeskommunen, organisert gjennom partnerskapsavtaler og tilskuddsordninger. Det har vært et stort behov for et nytt strategidokument/ ny frivillighetspolitikk som er bakgrunnen for Temastrategi frivillighet.

Politisk plattform for Viken fylkeskommune

I Temastrategi frivillighet står det at støtteordninger skal gi frivillige organisasjoner større frihet og forutsigbarhet. Frivillige organisasjoner skal involveres mer i politiske prosesser. Ved å styrke driftsgrunnlaget for de frivillige organisasjonene vil Viken fylkeskommune bidra med å styrke demokrati, verdiskapning, læring, lokalsamfunn og folkehelse.

Hovedmålene i strategien

 • Styrke arbeid for bærekraftig utvikling.
 • Styrke samarbeid, kunnskap og kompetanse.
 • Styrke medlemskap, deltakelse og demokrati.
 • Styrke arbeid for mangfold, inkludering og tilhørighet.

Viken fylkeskommune vil:

 • Sikre prosjektmidler til utvikling og innovative aktiviteter.
 • Arbeide med å forenkle søknads- og rapporteringsprosedyrer.
 • Våre bygninger skal være tilgjengelige for kultur, idrett, frivillighet og nærmiljø på kvelder, i helger og ferier.

Regionale planer i Viken

 • Regionale planer skal bidra til å samordne og styre retning på samfunnsutvikling i regionen.
 • I tråd med regional planstrategi arbeides det med tre nye regionale planer i Viken.
 • Viken fylkeskommune skal ikke vedta nye regionale planer, men overlevere plangrunnlag til de nye fylkene.
 • Frivillige organisasjoner har en sentral rolle for å nå målene i de regionale planene.
Ingvild Marie Kavli, Rådgiver friluftsliv, og Rune Winum, Avdelingssjef frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering hos Viken fylkeskommune holdt presentasjoner om temastrategien og de regionale planene i Viken.

Øvrige organisasjoner og innlegg

Etter at Viken fylkeskommune hadde presentert de kommende planene for frivillighet i Viken fylkeskommune, fikk vi presentasjoner fra ulike organisasjoner som jobber med frivillighet til daglig. Her er noen sitater fra hva som ble nevnt (NB: Ikke nødvendigvis ordrett):

Håkon Wergeland Lorentzen, Sosiolog, forfatter og tidligere forsker og professor emeritus.

Frivillig arbeid skal ikke være et ork, men en glede. Blir frivilligheten styrt ovenfra og ned, gidder vi ikke.

Håkon Wergeland Lorentzen, Sosiolog, forfatter og tidligere forsker og professor emeritus.

Sosial kapital fungerer som et lim oss i mellom. Selv om vi liker å ta den løpeturen alene, er det også godt for hodet å ha aktiviteter sammen med andre. Identitet er noe vi bærer med oss hele livet. Er vi fysisk aktive som barn og ungdom, er dette gjerne noe vi fortsetter med senere i livet.

Kathinka Mohn, Organisasjonssjef Viken idrettskrets.

Du melder deg inn i fotballaget fordi du synes det er gøy å spille fotball, ikke for å være frivillig. Frivillighet og deltakelse skaper sosial kapital. Det å trives i samfunnet gir det gode livet. Det handler om å gjøre hverandre gode.

Jon G. Olsen, Daglig leder, Akershus musikkråd.

Eksempler fra kommuner:

Nore og Uvdal kommune, en kommune med lavt innbyggertall og stort areal:

Lørenskog kommune, en kommune med lite areal, og stort innbyggertall.