FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

Foto: Norsk Friluftsliv
FnfAkershusAktuelt › Korona og Friluftslivets uke

Korona og Friluftslivets uke

Friluftslivets uke går av stabelen den første uken i september, nesten som normalt. Her har vi samlet råd og informasjon til deg som arrangør om smittevern og risikovurdering.

Artikkelen er fra 11.juni, du må til enhver tid holde deg oppdatert på gjeldene regler og råd. Les mer på helsedirektoratet.no eller hos fhi.no.  

Denne våren har nok mange kjent på hvor godt en tur ut i nærmiljøet kan gjøre. Friluftsliv og uteaktiviteter er i vinden som aldri før, og Friluftslivets uke er kjempeaktuell som en uke hvor man kan bli bedre kjent med sin lokale natur- og aktivitetstilbud. Vi håper derfor at dere som pleier å delta som arrangører også vil være med å bidra i år.

Smittehensyn og begrensning i antall
Årets Friluftslivets uke vil likevel bli litt annerledes. Som arrangør har du ansvar for smittevern og at gjeldene regler og føringer fra helsemyndighetene blir overholdt.

Per nå er det ikke tillatt med arrangementer på over 50 personer, men fra 15.juni åpnes det for arrangementer for opptil 200 personer. Signalene fra myndighetene er at hvis gjenåpningen av samfunnet går bra, vil man trolig åpne opp for større samlinger av mennesker. Inntil 31. august er det ikke lov med kultur- og idrettsarrangementer på over 500 personer.

Det er vanskelig å forutsi hvordan smittevern-situasjonen vil være til høsten og vi anbefaler alle å tenke litt utenfor boksen. Enten man planlegger mindre arrangementer enn vanlig, med færre deltagere, eller flytter foredrag og kurs over på nett.

Hos Folkehelseinstituttet finner du til enhver tid oppdatert informasjon vedrørende arrangementer og smittevern, som vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med. De har også laget gode verktøy og sjekklister for risikovurdering av arrangementer som enkelt kan lastes ned.

Påmelding og smittesporing
Det er også verdt å merke seg at arrangører (per i dag) skal ha oversikt over hvem som deltar på arrangementet, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Det kan med andre ord være lurt å ha en form for påmelding til arrangementet, slik at dere har kontaktinformasjonen til alle som deltar. En slik oversikt over deltagere må slettes etter 10 dager.

Vi oppfordrer som vanlig alle til å registrere sitt arrangement i den nasjonale aktivitetskalenderen på friluftslivetsuke.no. Husk at det kan være fint å inkludere informasjon om smittevernstiltak og informasjon om hvordan en kan melde seg på. Det er helt gratis å registrere sitt arrangement og vi hjelper dere gjerne. Send informasjon til vår prosjektmedarbeider Wanda på wanda.nordstrom@fnf-nett.no.

Alle som registrerer sine arrangementer her er med i trekningen av 5000 kroner fra Norsk Friluftsliv, til bruk til innkjøp av utstyr eller annet til sitt lokale lag, forening, kommune etc.

Ressurser og lenker

  • Hos Helsedirektoratet.no finner du oppdaterte beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet om arrangement, gruppestørrelser og avstand.
  • Folkehelseinstituttet beskriver hvordan risiko for smitte ved arrangementer og samlinger kan vurderes, og hvilke risikoreduserende tiltak som er aktuelle. Disse rådene er generelle, og må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.
  • Regjeringen har samlet spørsmål og svar om arrangementer og virksomheter som skal holde stengt, som følge av korona-situasjonen.
  • Den Norske Turistforening har utformet en nasjonal smitteverninstruks for aktiviteter og hytter. Instruksen er laget for DNT sine lokallag og frivillige, men kanskje kan andre også hente inspirasjon derfra. Vi minner om at du som arrangør selv har ansvar for at gjennomføring skjer i henhold til nasjonale retningslinjer.
  • friluftslivetsuke.no finner du nasjonal aktivitetskalender hvor du kan registrere ditt arrangement. Her er det også informasjon og inspirasjon til aktiviteter og gratis materiell som kan lastes ned.

Vi håper dere vil være med på Friluftslivets uke 2020!