FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Korona-situasjonens konsekvenser for natur- og friluftslivet

Korona-situasjonens konsekvenser for natur- og friluftslivet

Permittering av ansatte

DNT Oslo og Omegn melder at mange av deres ansatte er permittert, turer er avlyst og hyttene er stengt, mens Skiforeningen melder om permitteringer og avlyste arrangement, som f.eks. Barnas Holmenkolldag 29. mars.
Les mer hos DNT Oslo og omegn
Les mer hos Skiforeningen

Avlyste arrangementer og aktiviteter

De aller fleste arrangement  og aktiviteter i regionen er nå avlyst. Noen eksempler: NJFF Akershus avlyser eller utsetter alle arrangement. Østensjøvannets Venner/Besøkssenter Våtmark Oslo avlyser eller utsetter alle arrangementer og samlinger. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) melder at  deres lokale friluftsråd avlyser alle organiserte friluftslivsaktiviteter inklusiv strandryddeaksjoner.
Les mer hos DNT Oslo og Omegn
Les mer hos NJFF Akershus
Les mer hos Østensjøvannets Venner
Les mer hos FL

Utsatte årsmøter

Årsmøtene i natur- og friluftsorganisasjonen blir avlyst på løpende bånd:

  • FNF Akershus: Planlagt 26. mars, utsatt
  • Oslo og Omland Friluftsråd (OOF): Planlagt 28. april, utsatt til 16. juni
  • Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA): planlagt 17. mars, utsatt
  • Naturvernforbundet i Bærum: planlagt 17. mars, utsatt
  • Oslo Elveforum: planlagt 23. mars, utsatt
  • Bærum Elveforum: planlagt 31. mars, utsatt
  • DNT Ringerike: planlagt 19. mars, utsatt
  • Lillomarkas Venner: planlagt 26. mars, utsatt
  • Akershus NJFF: utsatt til 11. mai