FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusKort om vannregion Innlandet og Viken

Kort om vannregion Innlandet og Viken

Vannregionens fylker

Vannregion Innlandet og Viken omfatter 7 fylker. Størstedelen av vannregionen omfatter fylkene Innlandet, Viken og Oslo, men det er også drenering fra mindre deler av Sverige og fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og Vestfold og Telemark.

Omfatter 21 vannområder

Vannregion Innlandet og Viken er delt inn i vannområder som er samarbeidsnettverk på kommunenivå: Morsa, Haldenvassdraget, Enningdalsvassdraget, Glomma sør for Øyeren, PURA (Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget), Leira-Nitelva, Hurdalsvassdraget/Vorma, Øyeren, Indre Oslofjord Vest, Oslo, Mjøsa, Glomma, Västerhavet /Grensevassdragene, Randsfjorden, Valdres, Hallingdal, Tyrifjorden, Simoa, Eikeren, Lierelva og Drammenselva.

Vannområdene inkluderer Oslofjorden, Norges største innsjø, Mjøsa, og Norges største elv, Glomma.

Se en oversikt over vannområdene her, inkl. hvilke kommuner som berøres hvor og kontaktinfo til vannområdekoordinatorene.

Vanligste påvirkninger

De påvirkningene som er registrert på flest vannforekomster er

  • jordbruk
  • avløpsvann
  • introduserte arter og sykdommer
  • vannkraft
  • urban utvikling

Alt om vannregionen Innlandet og Viken finner du på vannportalen.no

Kart over vannområdene i vannregion Innlandet og Viken. Hentet fra vannportalen.no.