FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Kurs i naturmangfoldloven – opptak

Kurs i naturmangfoldloven – opptak

Onsdag 14. oktober arrangerte Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus kurs i naturmangfoldloven. Se kursbeskrivelsen her.

Kurset ble holdt av Fredrik Vikse, politisk rådgiver i Sabima.

På grunn av korona-restriksjoner var vi kun 10 stk. fysisk tilstede på kurset, men strømmingen ble fulgt av ca. 50 personer.

Gikk du glipp av kurset?

Se opptaket her!

Veileder i naturmangfoldloven, fra Sabima (nedlastning)

Powerpoint fra kurset (nedlastning)