FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

Foto: Wanda Nordstrøm
FnfAkershusAktueltArrangement › Kurs: 17. november – Sikre natur- og friluftslivsområder for fremtiden

Kurs: 17. november – Sikre natur- og friluftslivsområder for fremtiden

Tid: Torsdag 17. november, kl. 17:00 – 19:30
Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo
Påmeldingsfrist: Mandag 14. november
Bindende påmelding pga. kursforberedelsene som gjøres spesifikt for den enkelte deltager.
Pris: Kurset er gratis men koster 200,- om du ikke møter.
Passer for: Frivillige og ansatte i tilsluttede FNF-organisasjoner eller andre interesserte hvis ledige plasser

MELD DEG PÅ HER

Hvor finnes de populære friluftslivsområdene i den kommunen du bor i/er engasjert i?
Under pandemien har vi alle erfart at vi har behov for nærnatur og det mange kaller grønne tilfluktsrom. I tillegg er naturopplevelser og turområder viktige for bolyst og livskvalitet. Frivillige foreninger forsøker etter beste evne å gi innspill i enkeltsaker men rår ikke med alt. Ved å sende inn arealinnspill får vi en bedre måte å ta vare på arvesølvet i en kommune og være i forkant av arealprosessene.

Kurset vil ta opp hvordan verdifulle naturområder kan sikres i kommuneplanens arealdel.
Du vil gjennom teori og praksis få en metode for hvordan du gir innspill til kommunens arealplan på vegne av natur- og friluftsinteressene. Du starter med et område som du er glad i og som er verdifullt for organisasjonen du representerer. Etter endt kurs sitter du med et arealinnspill du kan sende og du vet hvor du skal henvende deg videre.

Velkommen til en spennende og annerledes kurskveld om natur og friluftsliv!

Program

16:30 Matservering, oppgi om du ønsker mat ved påmelding

17:00 Kursstart
Velkommen og presentasjon av FNF, deltagerne og kursholdere
Arealtoget ruller og går – litt teori, hvor og når i arealprosessen vi kan komme med innspill
Vi lager et arealinnspill – husk PC

17:15 – Teori/plan- og bygningsloven v/jurist

17:45 – Eksempel på arealinnspill v/ FNF Vestfoldog Tønsberg kommune

17:55 – PAUSE

18:10 – Hvordan få med seg når man kan komme med arealinnspill v/ FNF Akershus

18:20 – Oppgave: Hvordan lage arealinnspill, workshop – Deltagerne og FNF

19:10 – Veien videre v/ kommuneplanleggere i Akershus

1930 Kurset er slutt men jobben begynner – nå har du verktøyene i lomma

Kursholdere: Else Marie Moltzau Stuenæs, kommuneplanlegger fra Aurskog-Høland kommune, Markus Forsberg, kommuneplanlegger fra Eidsvoll kommune, jurist Tine Larssen fra DSA og FNF-koordinatorer med erfaringer med kommuneplaninnspill.

Mer informasjon kontakt Maria R. Tesaker, 90651661, akershus@fnf-nett.no.

Kurset er en del av en rekke kurs om det å medvirke og gi høringssvar om natur- og friluftslivsinteresser som er under utvikling. Arrangeres med støtte fra Kommunal- og distriktsdepartementet.