FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusOm ossRutiner uttalelser FNF Akershus

Rutiner uttalelser FNF Akershus

Vedtatt i styremøte 5. februar 2020

FNF Akershus er et forum som skal bistå de tilsluttede organisasjonene med momenter til høringsuttalelser. FNF Akershus kan skrive egne høringsuttalelser dersom tilsluttede organisasjoner ønsker dette, og vil da prioritere planer på fylkesnivå og prinsipielt viktige saker.

Det forutsettes at organisasjonene har et selvstendig engasjement i saker FNF skal arbeide med.

Identifisering og valg av høringssaker

 • Koordinator fanger opp høringssaker.
 • Saker videreformidles primært gjennom nyhetsbrevet Friluftsnytt, som gis ut i samarbeid med OOF og FNF Oslo.
 • Styret informeres om at Friluftsnytt er ute, og går gjennom de aktuelle sakene.
 • Styret, tilsluttede organisasjoner og koordinator kan foreslå saker som FNF Akershus bør involvere seg i.
 • I alle tilfeller er det styret som godkjenner hvilke saker koordinator skal skrive uttalelse til.
 • Hver sak skal vurderes i henhold til de tilsluttede organisasjonenes interesseområde som helhet. Om det er tydelig at det kan oppstå en interessekonflikt, kan det heller avgjøres at koordinatoren tilbyr faglig bistand til organisasjonene som ønsker å uttale seg om saken.

Videre prosess og tilslutning

 • Koordinator skriver utkast som sendes på intern høring til de tilsluttede organisasjonene.
 • Intern høringsrunde bør være på minimum 1 uke, og koordinator gir en tydelig frist på tilbakemeldinger. Om det ikke er mulig å rekke en intern høringsrunde før uttalelsesfristen kan styret godkjenne uttalelsen på vegne av de tilsluttede organisasjonene.
 • De tilsluttede organisasjonene må ha en kontaktperson med ansvar for videreformidling av saker internt i organisasjonen.
 • Alle de tilsluttede organisasjonene må aktivt gi sin tilslutning til en uttalelse for å være med på utsendelsen i løpet av den interne høringsperioden.
 • Om det ikke er bred enighet og flere av organisasjonene ikke ønsker å støtte uttalelsen vil den ikke sendes.

Faglig bistand i uttalelser

 • De tilsluttede organisasjonene kan be FNF-koordinatoren om faglig assistanse eller bistand om de selv ikke har tid eller ressurser til å sette seg inn i en sak. Koordinatoren avgjør selv om den har kapasitet og tid.
  • Eksempel på bistand kan være å oppsummere fagrapporter for gjeldende tema og produsere et faktaark organisasjonen kan bruke i uttalelsen.

LAST NED RUTINENE HER (PDF)