FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusOm ossStyre

Styre

Styret i fylket har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet.

Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og utøves i nært samarbeid med fylkesstyret.

Dagens styre ble valgt 6. april 2022 og består av følgende personer:

  • Bent Nydahl fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Akershus (leder)
    Vara: Per Rune Stav
  • Tom Fremstad fra Oslo og Omland Friluftsråd
    Vara: Johan Hval

Styrereferater