FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Opptak av kurs: PBL på 1-2-3

Opptak av kurs: PBL på 1-2-3

Tirsdag 28. september arrangerte FNF Oslo, FNF Agder og FNF Akershus kurs i plan- og bygningsloven på 1-2-3. Se kursbeskrivelsen her.

I løpet av kurset fikk vi innblikk i dagens naturkrise, gjennomgang av de viktigste paragrafene i plan- og bygningsloven for å ivareta natur- og friluftsinteressene i kommunal planlegging. Kursholder var Hans Erik Lerkelund fra Norsk Friluftsliv.

Kurset ble holdt som webinar, og strømmingen ble fulgt av ca. 10 personer.

Gikk du glipp av kurset?

Presentasjon fra kurset
Presentasjonen til Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv

Andre nyttige linker
Lær mer-siden til FNF – her finner du flere opptak av relevante kurs og seminarer!
Faktaark om naturforvaltning
Medvirkning i planlegging
Hurtiguide til lokalpolitikere ved rullering av planstrategi