FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershus › Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Hjemmeside: naturvernforbundet.no/noa

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) er en demokratisk medlemsorganisasjon, og et av 18 fylkeslag i Naturvernforbundet. NOA jobber for naturen og miljøet i sin region, og har i tillegg 19 lokallag som jobber med saker i sitt nærmiljø.