FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershus › Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus

Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus

Hjemmeside: njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus er fylkesavdelingen til den landsomfattende organisasjonen (NJFF) for jegere, fiskere og friluftinteresserte. Vårt engasjement er basert på det tradisjonsrike høstningsbaserte friluftsliv. NJFF jobber for at allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske og annet friluftsliv. Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av fisk og vilt. Deres engasjement er også tuftet på lokal tilhørighet med over 570 foreninger over det ganske land, med aktiviteter tilpasset lokale forhold.