FnfAkershus › Birdlife Oslo og Akershus

Birdlife Oslo og Akershus

Hjemmeside: nofoa.no

NOF (Norsk Ornitologisk Forening) er en landsomfattende organisasjon tilknyttet BirdLife International. Vi arbeider for å øke kunnskapen om fuglelivet og verne om fuglene og deres livsmiljø. Avdelingen Oslo og Akershus har mer enn 2500 medlemmer.