FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershus › Oslo og Omland Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd

Hjemmeside: osloogomlandfriluftsrad.no

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) ble etablert i 1936 og har siden den gang arbeidet kontinuerlig med marka-,
friluftslivs- og naturvernspørsmål. OOF er en paraplyorganisasjon for 43 naturvern- og friluftsorganisasjoner, velforbund og idretts¬organisasjoner. I tillegg er 16 kommuner og to fylkeskommuner medlemmer. Medlemskommunene, som alle grenser til Marka, har 1,17 millioner innbyggere til sammen.