FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershus › Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd

Hjemmeside: oslofjorden.org

Oslofjordens Friluftsråd (OF) ble stiftet i 1933. Vi jobber for å sikre og tilrettelegge friområder for allmennheten, fremme friluftslivet i planer og friluftspolitiske saker, verne naturen ved fjorden og inspirere folk til å komme seg ut.