FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershus › Østmarkas Venner

Østmarkas Venner

Hjemmeside: ostmarkasvenner.no

Østmarkas Venner er en frivillig organisasjon med ca. 4000 medlemmer. Vi har som formål å bidra til å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner.