FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Regionale vannforvaltningsplaner er utsatt

Regionale vannforvaltningsplaner er utsatt

De regionale vannforvaltningsplanene og tilhørende tiltaksprogram skulle på høring høsten 2020, men er nå i første omgang utsatt med 3. måneder, sånn at høringen vil foregå 1. januar til 31. mars 2021. Årsaken er at korona-epidemien og tiltakene for å begrense smitte har gjort det vanskelig å gjennomføre en god planprosess innenfor gjeldende fremdriftsplan.
Les mer på vannportalen

Nasjonal vannmiljøkonferanse flyttet til 25. – 27. januar 2021
Utsettelsen av høringsfrist for oppdaterte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer medfører at også nasjonal vannmiljøkonferanse utsettes tilsvarende.
Les mer på vannportalen